Applications secteur de la construction Bouw & renovatie Solventen hergebruik
ECO-DEC

Recyclage van gevaarlijk afval
in de constructie sector

Bitumen en asfalt, afgeleid van petroluem zijn typische compenten in de wegenbouw. Deze componenten lossen zeer gemakkelijk op in bepaade solventen, die dan ook gebruikt worden om gereedschap in contact met deze materialen te reinigen.

De hiervoor gebruikte solventen kunnen dan gerecycleerd worden voor oneindig hergebruik, dit allemaal dankzij de Eco-Dec oplossingen.

ECO-DEC

Onze referenties
in deze sector

ECO-DEC

Andere
toepassingsgebieden