Applications secteur chimique Chemische industrie Solventen hergebruik
ECO-DEC

Solvent recyclage
in de chemische industrie

De synthese van polymeren vergt vaak de aanwezigheid van solventen. Afhankelijk van de oplosbaarheid van het polymeer, kan de oplossing tijdens de polymerisatie homogeen blijven: het polymeer is oplosbaar in het solvent, het medium kan vervolgens stollen. De solventen kunnen in een volgende stap gerecyleerd worden met de Eco-Dec systemen en herhaaldelijk hergebruikt.

ECO-DEC

Onze referenties
in deze sector

Logo Air Liquide
Logo DL Chemicals
ECO-DEC

Andere
toepassingsgebieden